Google search engine

Про Інститут

Головною метою діяльності Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань є сприяння інноваційному розвитку економіки шляхом об’єднання зацікавлених осіб для всебічної підтримки наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, сприяння плідній науковій діяльності в інтересах сталого розвитку суспільства.

Основними напрямами діяльності Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань є:

– налагодження, поглиблення та сприяння розширенню співробітництва у галузі інноваційного розвитку задля ознайомлення та впровадження в життя інноваційних стратегій у політичній, економічній, соціальній, культурній сферах та захисту довкілля;

– підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері інноваційного розвитку;

– забезпечення доступу до інформації та знань у сфері інноваційного розвитку;

– використання всіх засобів комунікації та розсилка друкованих видань і в т.ч. з використанням інформаційних технічних засобів комунікації;

– участь в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань інноваційного розвитку;

– підвищення професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду членів Організації та зацікавлених осіб задля реалізації статутної діяльності Організації;

– участь у реалізації загальнодержавних, регіональних і міжнародних наукових програм;

– проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, круглих столів та експертних семінарів із стратегічно важливих питань наукового розвитку;

– сприяння та надання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, які освітлюють наукову і науково-технічну діяльність.

 

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції.