Google search engine

Проєкт за напрямом Жан Моне «Антикорупційна політика ЄС: ключові елементи, орієнтація на сталий розвиток, уроки для України» EU AntiCor (2022 – 2025 рр.).

EU AntiCor – проєкт, що ставить собі за мету підвищити обізнаність громадськості, студентства, публічних діячів, представників професійних товариств, ЗМІ та усіх зацікавлених осіб у ключових аспектах антикорупційної політики ЄС та можливості її використання в Україні.

 

 

 

Міжнародний науково-освітній проєкт «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level»

Головною метою проєкту є адаптація управління інноваційними процесами до проблем соціально-економічного розвитку громад як такого, що відкриває можливості для дослідження перспективних організаційно-економічних механізмів управління, заснованих на оцінці впливу економічного простору та його ефектів на якість життя та життєвий простір.

 

 

Науковий проєкт “Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах”

Відповідно до Наказу МОН України №1537 від 04.12.2020 (https://mon.rit.org.ua/node/234) за результатами конкурсу проєктів молодих вчених за участю фахівців Інституту протягом 2021-2023 рр. буде реалізовуватись науково-дослідний проєкт «Інноваційна складова безпеки сталого розвитку старопромислових регіонів України: стратегічні напрями інституційного забезпечення і трансферу технологій в інноваційних ландшафтах». Плановий обсяг фінансування проєкту складає 3,4 млн. грн. До виконання проєкту будуть залучені вчені Інституту економіки промисловості НАН України, а також науковці Міжрегіональної академії управління персоналом та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

Науково-дослідний проєкт “Методологія управління проєктами трансферу технологій” 

У 2022-2024 рр. Інститутом стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань буде виконуватись науково-дослідний проєкт “Методологія управління проєктами трансферу технологій” (№ 0121U114205), метою якого є розробка методологічних засад та практичних рекомендацій щодо управління проєктами трансферу технологій.