Головна Умови участі

Умови участі

Міжнародний онлайн-форум 

«ТРАЄКТОРІЇ ІННОВАЦІЙ: ВІД НАУКИ ДО ПРАКТИКИ» 

До участі в Онлайн-форумі запрошуємо викладачів навчальних закладів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, здобувачів освіти.

Цілі Форуму: 

• представлення підсумків роботи проєктних команд або індивідуальних наукових досліджень, що мають інноваційну складову; 

• визначення актуальних напрямків наукових досліджень різних галузей промисловості та соціуму; 

• обмін інформацією про інноваційні наукові напрямки, підходи та методи вирішення актуальних завдань; 

• обговорення отриманих результатів досліджень у технічному, економічному та соціальному напрямкам.

Представлені матеріали будуть опубліковані на сайті Інституту, а автори одразу після публікації отримають посилання на свою працю:

Іванов С.А. Назва доповіді. Траєкторії інновацій: Міжнародний онлайн-форум. Дата публікації. Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань. 2021. URL: Посилання

Форма проведення – інтерактивна.

Учасники, що представили кращі матеріали в рамках сесій, будуть відзначені Дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня. 

Матеріали приймаються постійно. 

Робочі мови Форуму – українська та англійська.

 

СЕКЦІЇ ФОРУМУ:

1. Алгоритми та автоматизовані системи обробки інформації і управління

2. Біомедицинські технології і приладобудування

3. Гуманітарні та соціальні технології

4. Інформаційні технології та інформаційна безпека

5. Матеріалознавство і нанотехнології

6. Управління в соціальних та економічних системах

7. Енергетика, енергозбереження та екологічні технології

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Обсяг матеріалів – не менше 3 сторінок формату А4, включаючи рисунки і таблиці. 

2. Усі поля по 20 мм. Шрифт Tіmes New Roman 14, одиничний інтервал між рядками, абзац 1 см., вирівнювання по ширині сторінки. 

3. Вгорі зліва пишеться номер та назва секції. Далі назва статті – усі букви заголовні жирні. На наступному рядку ініціали та прізвища авторів через кому – жирним, курсив. Через рядок: місце роботи, місто, emaіl – не жирні букви, курсив.

5. Через рядок анотація та ключові слова українською та англійською мовами (при цьому, слово «Анотація» не пишеться, слова «Ключові слова» виділяються жирним шрифтом, сам текст не виділяється). 

7. У доповіді повинні бути виділені такі елементи: актуальність теми, наукова новизна, отримані результати та їх практична значимість. 

8. Рисунки і таблиці в тексті повинні мати підписи: Рис. 1 – Назва; Таблиця 1 – Назва. Назва рисунків і таблиць вирівнюється по центру. Шрифт – Tіmes New Roman 12.

9. Список літератури оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 (http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/). Посилання на джерело в тексті оформлювати за зразком: один автор (Коваленко, 2017), два автори (Коваленко, 2017; Smith, 2015).

10. Всі статті проходять перевірку на відсутність плагіату.

11. Матеріали для участі у Форумі надсилати на електронну адресу: iidsktonlineforum@gmail.com