Google search engine

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань надає послуги з реалізації індивідуальних програм підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, а також дає можливість пройти стажування на базі Інституту.

Індивідуальні програми підвищення кваліфікації / дослідницького стажування розраховані на слухачів, які працюють у школах, наукових установах, вищих навчальних закладах, закладах професійної (професійно-технічної) освіти, патентних бюро, інших організаціях, що займаються науковою, інноваційною, науково-технічною, освітньою, науково-педагогічною, науково-організаційною діяльністю.

Основними завданнями підвищення кваліфікації / дослідницького стажування є:

  • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
  • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
  • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Підвищення кваліфікації / дослідницьке стажування здійснюється за актуальними напрямами науково-освітньої та інноваційної діяльності.

Форми програм підвищення кваліфікації / стажування: очна, заочна, дистанційна.

Формат програм підвищення кваліфікації / стажування:

  1. Заповнення анкети-заявки (https://forms.gle/qLScyEF2fMGe4bjHA);
  2. Фахівці Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань розробляють індивідуальну програму дослідницького стажування / підвищення кваліфікації для учасника та формує набір матеріалів для опрацювання;
  3. Учасник опрацьовує матеріали та виконує індивідуальне дослідницьке завдання відповідно до програми дослідницького стажування / підвищення кваліфікації;
  4. Для апробації результатів учасник готує публікацію в матеріалах Міжнародного онлайн-форуму «Траєкторії інновацій: від науки до практики»;
  5. Учасник отримує документи про проходження дослідницького стажування (Сертифікат про проходження дослідницького стажування) / підвищення кваліфікації (Свідоцтво про підвищення кваліфікації) та посилання на свою публікацію.

Здійснюється постійний набір на програми підвищення кваліфікації / стажування.

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань пропонує слухачам короткострокові і довготривалі індивідуальні програми підвищення кваліфікації / дослідницького стажування.

Вартість дослідницького стажування / підвищення кваліфікації обсягом 180 год. (6 кредитів ЄКТС) становить 1500 грн.

 Питання щодо стажування надсилайте на електронну адресу idskt.institute@gmail.com