Google search engine

Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань запрошує вчених, науковців, аспірантів та докторантів закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичних працівників приєднатися до наукової організації та стати її членом!

Членами Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які визнають Статут Інституту та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Інституту.

Прийом у члени Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань здійснюється на підставі заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління, яке приймається протягом 14 днів з дня подання відповідної заявки за посиланням. Додатково на електронну скриньку idskt.institute@gmail.com необхідно відправити лист з темою «Документи до заявки на членство ПІП» із скан-копіями таких документів: копія диплома про вищу освіту; копія диплома кандидата/доктора наук (за наявності); копія атестата доцента/професора (за наявності).

Після отримання пакету документів від кандидата Правління Інституту протягом 14 днів надає відповідь стосовно свого рішення про прийняття у члени Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу та надсилає реквізити для сплати членського внеску (у 2024 р. – безкоштовно) на електронну адресу, зазначену у заяві.

З набуттям статусу члена Ви отримуєте можливість долучатися до заходів Інституту на пільгових умовах зі знижкою.