Головна Редакційна етика

Редакційна етика

Редакція наукового журналу вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду наукових статей. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Редакція відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення високої якості публікації.

Редакція наукового журналу виконує свої обов’язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає свою відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних економічних проблем та завдань.

Направлені рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

Політика щодо академічної доброчесності

Редакція журналу приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інші журнали. Редакція користується програмним забезпеченням для виявлення текстових запозичень у представлених рукописах. Статті, в яких виявилено текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Рукописи, в яких виявлено запозичення, обробляються на підставі наявного обсягу схожості: якщо у статті унікальність тексту становить менше 80%, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення та повторно подати статтю в новому рукописі.

Редакційна колегія наукового журналу аналізує будь-який випадок низького рівня оригінальності статті по суті. Якщо текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело.

Політика відкритого доступу

Редакція наукового журналу дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей представлений у розділі Архів.

Видання працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.