Головна Новини Колективна монографія «Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів»

Колективна монографія «Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів»

163
0

Запрошення до участі у підготовці колективної монографії «Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів» в рамках НДР «Методологія управління проєктами трансферу технологій» (№ 0121U114205).

Мета монографії – дослідження інноваційних чинників, що забезпечували відновлення та розвиток країн після воєнних конфліктів, для їх урахування при створенні концепції відновлення України.

Колективна наукова монографія буде видана в електронному вигляді з присвоєнням міжнародного номеру ISBN. Матеріали монографії знаходитимуться у відкритому доступі.

Всі автори отримають електронний примірник монографії та за бажанням довідку про участь в НДР.

Матеріали до монографії приймаються українською мовою.

Всі статті проходять перевірку на відсутність плагіату.

Електронні матеріали монографії будуть надіслані на вказані у заявці електронні адреси до 15 липня 2022 року.

Довідки про участь в НДР будуть розіслані до 1 липня 2022 року.

Вартість – 40 грн. за сторінку тексту. Обсяг матеріалів – не менше 20 тис. знаків з пробілами.

Для участі у монографії необхідно подати до 25 червня 2022 року:

– відомості про авторів (заповнюються у режимі он-лайн за посиланням);

– матеріали, оформлені згідно з вимогами, на електронну адресу idskt.inst@gmail.com з помікою в темі листа “Монографія Відновлення”.

Вимоги до оформлення матеріалів монографії

Формат сторінки матеріалів А5, всі поля по 2 см.

Обов’язкове виділення 2-3 підрозділів.

Назва розділу та підрозділів – великі літери, шрифт напівжирний, 12 кеглів, вирівнювання по центру.

Текст розділу (з виділеними по тексту статті не менше 2-3 підрозділів) – Times New Roman, кегль – 11, інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см.

Прізвище, ім’я та по батькові автора(-ів)  – шрифт напівжирний для ПІБ та звичайний для іншого тексту, 12 кеглів, вирівнювання по правому краю.

Структура матеріалу (без виділення у тексті): коротке знайомлення з темою дослідження, сучасним станом наукових знань у галузі, стисла характеристика проблеми, формулювання мети дослідження, методи, підходи, моделі та інструменти вирішення поставленої задачі, виклад матеріалів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наприкінці розділу автори наводять висновки з дослідження.

Наявність елементів інфографіки та схем обов’язкова. Для кожного елементу інфографіки має бути вказано джерело, наприклад, «Джерело: Іванов, 2013» «Джерело: розроблено автором».

Список використаних джерел (не менше 5 джерел) – шрифт звичайний, 12 кеглів, вирівнювання по ширині. Оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 (http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/). Посилання на джерело в тесті оформлювати за зразком: один автор (Коваленко, 2017), два автори (Коваленко, 2017; Smith, 2015).

На окремій сторінці подається анотація (не менше 500 символів, шрифт звичайний, 11 кеглів, вирівнювання по ширині). Сторінка з анотацією не враховується при розрахунку оплати.