Головна Новини Колективна монографія “Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів”

Колективна монографія “Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів”

81
0

До Дня Незалежності України Інститутом стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань видано колективну монографію Інноваційні основи відновлення та розвитку країн після збройних конфліктів” за редакцією д.е.н. Віталія Омельяненка.

У зв’язку з обговоренням шляхів повоєнного відновлення України та способів отримання й використання відповідного фінансування особливої актуальності набуває аналіз успішних світових кейсів відбудови та їх адаптація до реалій нашої країни. В цьому контексті важливість інноваційної складової відбудови країни пов’язана з тим, що головною вимогою до відновлення має бути не просте повернення до довоєнного стану, а повноцінна інноваційна розбудова та інтегрування до Європейського співтовариства на засадах сталого розвитку та з урахуванням Європейського зеленого курсу, що також є запорукою виконання Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС. У представленій колективній монографії розглянуто інноваційні чинники, що забезпечували відновлення та розвиток країн після воєнних конфліктів, для їх урахування при створенні концепції відновлення України.