Головна Без рубрики Запрошуємо до участі у міжнародному науково-освітньому проєкті

Запрошуємо до участі у міжнародному науково-освітньому проєкті

195
0

У 2022 р. за участю Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань реалізується перший (аналітичний) етап міжнародного науково-освітнього проєкту «TERRITORY OF INNOVATIONS: BEST PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE LOCAL LEVEL» (Україна, Італія, Естонія), що передбачає компаративний огляд іноземного та вітчизняного досвіду впровадження інновацій (економічних, технологічних, екологічних, соціальних) в локальних спільнотах з метою просування Цілей сталого розвитку.

За результатами першого етапу будуть підготовлені аналітичні матеріали у формі колективної монографії, опублікованої у виданні країни ЄС.

До монографії приймаються аналітичні матеріали двох типів:

1) огляд досвіду України з впровадження інновацій (економічних, технологічних, екологічних, соціальних) в локальних спільнотах;

2) огляд іноземного досвіду впровадження інновацій та аналіз можливостей його використання в локальних спільнотах України.

Обсяг матеріалів – не менше 20 тис. знаків з пробілами з обов’язковим виділенням 2–3-х підрозділів.

Вимоги до оформлення матеріалів: основний текст – Times New Roman, кегль – 11, інтервал – 1, абзацний відступ – 1 см, формат сторінки А5, всі поля по 2 см., текст рисунків і таблиць – Times New Roman, кегль – 10, інтервал – 1. Наявність елементів інфографіки обов’язкова.

Оформлення списку літератури за стандартом APA (зразки https://economics.net.ua/files/autors/References.pdf). Посилання на джерело в тексті оформлювати за зразком: один автор (Tom, 2017), два автори (Tom, 2017; Smith, 2015).

Матеріали в монографію подаються англійською мовою.

Всі статті проходять перевірку на відсутність плагіату.

Термін подання аналітичних матеріалів – 20 лютого 2022 року.

В одній науковій статті допускається не більше двох співавторів.

Адреса для подання матеріалів –  idskt.inst@gmail.com (з поміткою в темі листа «Проєкт»).

За результатами реалізації проєкту у березні 2022 р. буде опубліковано монографію в іноземному видавництві.

Організаційний внесок для видання монографії – 1500 грн.

Всі учасники отримають електронний сертифікат про участь у міжнародному науково-освітньому проєкті. Участь у проєкті відповідає вимогам Постанови Кабінет Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», ст. 38, п. 10 – участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах.