Головна Новини Фокус-група «Актуалізація регіональних стратегій розвитку: задачі з відновлення та європейські пріоритети»

Фокус-група «Актуалізація регіональних стратегій розвитку: задачі з відновлення та європейські пріоритети»

34
0

24 жовтня 2023 р. представник Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань, д.е.н., доц. Віталій Омельяненко в якості запрошеного експерта взяв участь у фокус-групі «Актуалізація регіональних стратегій розвитку: задачі з відновлення та європейські пріоритети» в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

Мета фокус-групи: експертна оцінка ключових проблем та факторів впливу на економічне відновлення регіонів; визначення найбільш ефективних з погляду експертів шляхів та інструментів стратегічного планування повоєнного відновлення регіональної економіки та виявлення потреб в оновленні регіональних стратегій соціально-економічного розвитку місцевими органами виконавчої влади.

Актуальність заходу обумовлена необхідністю формування регіональних стратегій соціально-економічного розвитку для повоєнного відновлення відповідно до прийнятих Постанов Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів»  та № 817 «Деякі питання розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених Стратегії і плану заходів».

Фокус-група проводиться ГО «Вперед інновації» в рамках проєкту «Сприяння підвищенню спроможності регіональних органів влади у формуванні стратегії повоєнного відновлення та розвитку промисловості (на прикладі Київської області)», який реалізується відповідно до проекту «Підтримка України у відбудові та відновленні», компонент якого впроваджується Київською школою економіки та фінансується ЄС.